ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรให้กับ 1.เด็กชายธรรมรัตน์ อ่อนละมุล 2.นางสาวจันทิมา เปลี่ยนแปลง 3.เด็กหญิงธนกร พยนต์ศิริ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถอดองค์ความรู้ และนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้แบบ PBL (Project Based Learning) การใช้สื่อชุดคำสั่งไมรโครบอร์คอนโทรลเลอร์ Kid Brig

นางสุนีย์ อยู่หลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ มอบเกียรติบัตรให้กับ 1.เด็กชายธรรมรัตน์ อ่อนละมุล 2.นางสาวจันทิมา ...

โพสต์โดย บ้านห้วยน้ำพุ ห้วยทราย เมื่อ วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2020
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2563,10:30   อ่าน 27 ครั้ง