ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วย Coding ในระยะที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงปีที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
โพสต์โดย บ้านห้วยน้ำพุ ห้วยทราย เมื่อ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2020
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2563,10:29   อ่าน 22 ครั้ง