ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนสุจริต

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ ร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

โพสต์โดย บ้านห้วยน้ำพุ ห้วยทราย เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2563,10:27   อ่าน 16 ครั้ง