ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน
1.สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน บิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง
2.สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
3.ใบสูติบัตรของนักเรียน (สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น)
4.หลักฐานการเรียนจากโรงเรียนเดิม(กรณีย้ายโรงเรียน)
5.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (สำหรับนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้น ม.1)
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2563,09:04   อ่าน 734 ครั้ง