ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
    แผนปฏิบัติการประจำปี 2559 เป็นแผนที่เกี่ยวเนื่องมาจากการวางแผนที่มีการกำหนดจุดหมายระยะสั้น หรือประมาณหนึ่งปี ซึ่งถ่ายทอดมาจากแผนกลยุทธ์ในระดับกลยุทธ์แผนงานหรือกลยุทธ์ริเริ่มออกเป็นรายการต่างๆที่เรียกว่า “กิจกรรม” สำหรับใช้ปฏิบัติการซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพราะแผนปฏิบัติการจะช่วยให้การปฏิบัติงานตรงกับทิศทางและเป้าหมายของสถานศึกษาและสนองนโยบายองค์กรในระดับต่างๆซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2559,00:00   อ่าน 680 ครั้ง