ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา และ นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
วันที่ 3 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ รับการนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา และ นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100023937240556&set=a.797864114354823
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2563,10:24   อ่าน 22 ครั้ง