ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  1. โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
  2. โรงเรียนประชาพิทักษ์
  3. โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
  4. โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา
  5. โรงเรียนประชารังสรรค์
  6. โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
  7. โรงเรียนอุดมราชภัคดี
  8. โรงเรียนด่านสิงขร
  9. โรงเรียนหว้ากอ(มิตรภาพที่ 72)

โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2563,11:31   อ่าน 401 ครั้ง