ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น อ.1-3
ณ มาลัยฟาร์ม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
และ วัดห้วยมงคล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ควบคุมการเดินทางโดย
นางสาวปฏิมาพร เทียมเทศ
นางสาวกัณฑ์นณัฏฐ์ จีบเจือ
นางสาวรุ่งทิวา สมิงนรา
นางสาวสุภัทรา จำปาทอง
นางสาวนิตยา จันทร์เฉย
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2563,09:56   อ่าน 1508 ครั้ง