ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ ปีการศึกษา 2563


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
9
23
1
อบ.2
16
9
25
1
อบ.3
11
16
27
1
รวม อบ.
41
34
75
3
ป.1
16
18
34
1
ป.2
18
7
25
1
ป.3
14
8
22
1
ป.4
9
17
26
1
ป.5
8
17
25
1
ป.6
12
16
28
1
รวมประถม
77
83
160
6
ม.1
13
14
27
1
ม.2
14
9
23
1
ม.3
17
11
28
1
รวมมัธยมต้น
44
34
78
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
162
151
313
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563